Dit is Het Groene Eiland

Dit is Het Groene Eiland

Dit is OBS Het Groene Eiland

Onze naam is: OBS Het Groene Eiland, OBS staat voor Openbare Basisschool. Dit betekent dat de school openbaar toegankelijk is en geen specifieke religieuze of politieke overtuiging heeft. 
Het is voor ons een bewuste keuze gecombineerde groepen te hebben op onze basisschool, waarin kinderen van verschillende leeftijden samenwerken. Basisschool Het Groene Eiland heeft samengestelde groepen 0-1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. In deze groepen doorlopen de kinderen de fase: jongste en oudste zijn, in een groep. Hierdoor leren zij naast rekenen en taal veel andere belangrijke vaardigheden. Zoals zelfstandig werken, hulp krijgen en bieden, verantwoorden en nog veel meer.

Een basisschool in Gouda voor een goede basis voor het vervolgonderwijs

Wanneer kinderen hun schoolloopbaan afsluiten op onze basisschool sluiten zij perfect aan bij de middelbare school en alles wat hier bij komt kijken. Zoals kunnen plannen, werken met een agenda,  zelfvertrouwen hebben en presenteren. Vaardigheden die onze kinderen veel geoefend hebben en wat wij ook terug horen met gesprekken met oud-leerlingen en hun leerkrachten.

 

Onze groepen

Dit Schooljaar werken wij met vier groepen: De Kikkers (groep 1,2), De Stokstaartjes (groep 3,4), De Geluksvogels (groep 5,6) en de Rode Panda's (groep 7,8).

 


Kikkers (onderbouw), kleuters

Bij ons in de kleutergroep leren de kinderen van en met elkaar, door veel te spelen. Dit doen we in de verschillende hoeken, in het lokaal en we spelen ook vaak buiten of in het gymlokaal. Wij hebben een prachtig groen plein, waar de kleuters kunnen ontdekken, rennen, spelen en met een nieuwsgierige blik de wereld in kunnen kijken. Wij leggen in de kleutergroep de basis voor het werken met een weektaak en het planbord. Ook jonge kinderen kunnen al heel goed zelfstandig een taak plannen en uitvoeren. Al spelenderwijs leren de kleuters ook hoe ze elkaar kunnen helpen. Op deze manier maken we een start met het samenwerken. In de onderbouw maken de kinderen kennis met de verschillen tussen jongste, middelste en oudste kleuter zijn en alle vaardigheden die daarbij komen kijken. Zoals hulp krijgen en hulp geven, kunnen uitleggen, geduld hebben, verantwoordelijk zijn en vele andere vaardigheden. Aan de hand van een digi-keuzebord kunnen de kinderen taakjes kiezen, leren keuzes maken, acceptatie wanneer er geen plek meer is bij een bepaalde taak allemaal vaardigheden die in de komende jaren verder worden uitgebreid! Een mooie basis voor de rest van de schoolloopbaan in het basisonderwijs. 
 

Stokstaartjes en Geluksvogels (middenbouw), groep 3, 4, 5, 6.

In groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. Een spannend begin.
Ook in deze gecombineerde groep doorlopen de kinderen de fases jongste en oudste. Iedereen krijgt de kans om hulp te krijgen en hulp te geven. Iedereen heeft  leren lezen, schrijven en rekenen. Als oudste kan je dat dan goed uitleggen aan een jongste leerling in de groep. 

In de middenbouw leren de kinderen werken met een weektaak. Naast de instructies van de leerkracht leren de kinderen wat zij moeten doen als de leerkracht andere kinderen aan het helpen is. Omgaan met uitgestelde aandacht, werken op eigen niveau, keuze maken waar je mee wil beginnen of wat je extra wil oefenen. In drie jaar tijd wordt er veel bereikt op het gebied van taal en rekenen en het zelfstandig werken door de kinderen.
 

Rode Panda's  (bovenbouw), groep 7,8

In de bovenbouw ligt de nadruk steeds meer op het eigen leerproces. Waar moet je nog extra voor oefenen en waar liggen je talenten? D.m.v. ons IPC onderwijs krijgen de kinderen de hele schoolloopbaan te maken met vaardigheden ontwikkelen die je nodig hebt om tot bepaalde inzichten en informatie te komen. Wij toetsen niet om het toetsen en om cijfers. Wij willen de kinderen leren dat zij op verschillende manier informatie tot zich kunnen nemen, en leren hen deze toe te passen, zodat zij daar hun hele leven lang plezier en profijt van kunnen ondervinden. De kinderen doorlopen de fases van zelf verwerken naar zelfverantwoordelijk leren. Ook hier zijn de kinderen een keer de jongste, middelste en oudste. Groep 8 staat in het teken van de schoolkeuze en wordt afgesloten met de musical. Zij zullen tenslotte de basisschool aan het einde van het schooljaar verlaten en doorstromen van het basisonderwijs naar het Voortgezet Onderwijs (VO).