Aanmelden

Aanmelden

Wanneer uw kind bijna 4 jaar wordt, in Gouda woont en de basisschool leeftijd bereikt is het nodig om uw kind in te schrijven voor het basisonderwijs.

Hoe werkt het?

Aanmelden van kleuters (bijna 4-jarigen) en andere leeftijden is het hele jaar mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de schoolleider Kirsten de Boer k.deboer@stichtingklasse.nl


Gesprek op school

Tijdens dit oriëntatiegesprek krijgt u alle informatie over deze basisschool in Gouda en kunt u uw vragen stellen. Natuurlijk krijgt u een rondleiding om de sfeer op onze basisschool te kunnen proeven. Indien u hierna besluit uw kind bij ons op school te plaatsen, vult u een aanmeldformulier in en levert dit in bij OBS Het Groene Eiland. Daarna ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.


Kennismaken

Enige tijd voordat uw kind 4 jaar wordt en dus de basisschool leeftijd bereikt, nodigt de groepsleerkracht u uit om een afspraak te maken, voor een eerste kennismaking. De kennismaking vindt plaats na schooltijd. De leerkracht laat uw kind de klas zien en spreekt met u een aantal wen-ochtenden af, zodat uw kind alvast een kijkje kan nemen bij ons op school. De eerste echte schooldag is in principe de eerste dag na de vierde verjaardag. 


Inschrijving

Indien uw kind op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zit, wordt er contact opgenomen om informatie op te vragen. Bij leerlingen die tussentijds wisselen van basisschool, zullen wij u altijd vragen of wij contact op mogen nemen met de huidige basisschool van uw kind(eren). Pas na contact met de huidige basisschool besluiten wij kinderen wel of niet in te schrijven. Na inschrijving vragen wij een onderwijskundig rapport op van uw kind(eren).