Peutergroep Het Groene Eiland

Peutergroep Het Groene Eiland

Peutergroep Het Groene Eiland

Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid om uw peuter naar de peutergroep te laten komen. Dit is een groep van Quadrant Kindercentra. Peutergroep het Groene Eiland is er voor peuters van 2 tot 4 jaar. Samen met de kleutergroep van het Groene Eiland spelen zij geregeld samen buiten en nemen zij deel aan vieringen of andere leuke activiteiten. Zo is de overstap naar de basisschool minder groot voor uw peuter. Zeker omdat zij de leerkrachten van groep 1/2 elke dag tegenkomen zijn de gezichten niet vreemd en zien wij een makkelijke wenperiode bij de kleuters