Beste basisschool van Gouda

Beste basisschool van Gouda

We streven er naar om de beste basisschool van Gouda te worden.
Wij willen de beste basisschool van Gouda worden door kwalitatief goed onderwijs, met enthousiaste, professionele leerkrachten. Aandacht en zorg voor de basisvaardigheden en de zaakvakken integreren in ons thematisch/ projectmatig onderwijs dmv IPC. Een duidelijke samenwerking ouders, de buurtbewoners en andere externe organisatie met oog voor ontwikkeling in de breedste zin van het woord.