IPC onderwijs

IPC onderwijs

Naast alle belangrijke basisvaardigheden zoals lezen, rekenen, taal, spelling, burgerschap en digitale geletterdheid, wordt op onze basisschool uiteraard ook les gegeven in de zaakvakken zoals bijvoorbeeld Aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer enz. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen en doen dit in thema's/ projecten van vakantie tot vakantie.
Op onze basisschool geven wij geïntegreerd zaakvak onderwijs. Dit doen wij door IPC onderwijs te geven.
 

Wat is IPC?

Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum en onderwijsconcept voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij.

Zo volgen scholen bij aanvang een implementatietraject van minimaal twee jaar. IPC houdt contact met lidscholen en biedt door het jaar heen de nodige begeleiding om goed met het curriculum om te gaan. Er wordt alleen met gecertificeerde trainers gewerkt.

IPC-Units

Het IPC-curriculum is een digitaal curriculum dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema's, die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Red de wereld tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.

Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap.
 

IPC-curriculum in de praktijk

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit 'Chocolade'. Bij het vak kunstzinnige vorming ontwerpen de kinderen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Uit welk werelddeel komt chocolade eigenlijk? En hoe hebben we chocolade ontdekt? Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal. Is chocolade eigenlijk gezond? En bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

 

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Vaste structuur

De units hebben een vaste structuur. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de 'kennisoogst'. Welke kennis en vaardigheden zijn al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema's) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.

Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor 'the big picture'. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

 • dichtbij de belevingswereld van de kinderen
 • ontdekken en ervaren
 • ruimte voor talentontwikkeling
 • inzetten van experts 
 • gebruik makend van ict mogelijjkheden
 • samen met de ouders, de buurt en bedrijven
 

 

 

IPC biedt een combinatie van relevante kennis, vaardigheden en inzicht. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken hun talenten. Daarbij leren ze zich verplaatsen in de belevingswereld van anderen. Een mooie aanvulling op ons basisonderwijs op onze basisschool in Gouda. Wij zijn overigens de enige basisschool in Gouda met het IPC-concept. Wilt u meer weten? Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer.

In de praktijk

Het IPC-onderwijs werkt met een digitaal leerplan en duidelijk omschreven leerdoelen en thema's die units heten. Een unit is een overkoepelend thema waarin alle vakken aan bod komen. De vakken staan niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Voor bijvoorbeeld de unit Chocolade ontwerpen leerlingen bij het vak kunst een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en verbonden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde onderzoeken kinderen waar op aarde cacaobomen groeien.

De units hebben een vaste structuur en worden op een inspirerende manier geopend om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Vervolgens wordt bekeken welke kennis al aanwezig is bij de kinderen en wordt door de leraar uitleg gegeven met oog voor het totale plaatje. Daarna gaan de kinderen op onderzoek uit en verwerken hun bevindingen. De leraar is als coach in de buurt om waar nodig te helpen.

Basisprincipes van het IPC-onderwijs

 • Kinderen leren zich met IPC verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen. Daarbij is er veel aandacht voor normen en waarden in verschillende culturen.
 • IPC-onderwijs is opgebouwd uit units (overkoepelende thema's waarin alle vakken aan bod komen). Door middel van een vaste leercyclus krijgen leerlingen grip op hun leerproces.
 • Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actief deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.
 • De IPC-units geven de leerling steeds de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en begrip op verschillende manieren te oefenen, te beoordelen en te verbeteren.
 • Om effectief te leren en om het leren te verbeteren is een duidelijke terugkoppeling nodig. Leraren en leerlingen worden ondersteund door middel van een online programma. In dit programma zijn alle kernvaardigheden in kleine stappen opgedeeld. Er wordt aan zowel de leraar als de leerling advies gegeven over hoe de volgende stap in het leerproces genomen kan worden.
 • Kinderen zijn eigenaar van hun leren. Dat wil zeggen dat leerlingen zelf input leveren en dat leraren samen met hen de voortgang in de gaten houden. Daardoor weten leerlingen welke vervolgstappen in het leerproces nodig zijn.