Ons onderwijs

Ons onderwijs

Onze visie is berust op 3 pijlers

Wie zich veilig voelt durft alles
De beste versie van jezelf zijn
Kennis en vaardigheden voor nu en later
 
Het Groene Eiland heeft het schooljaar 2021-2022 maar liefst 4 stamgroepen namelijk:
groep  0-1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8,
In deze groepen doorlopen de kinderen verschillende keren de fase jongste en oudste. Door in gecombineerde groepen les te krijgen leren zij naast rekenen en taal veel andere belangrijke vaardigheden. Zoals zelfstandig werken, hulp krijgen en bieden, verantwoordelijkheid nemen en krijgen, plannen en nog veel meer.

 

Een goede basis voor het vervolgonderwijs

Wanneer kinderen hun schoolloopbaan afsluiten op onze school sluiten zij perfect aan bij de middelbare school en alles wat hier bij komt kijken. Zoals kunnen plannen, werken met een agenda,  zelfvertrouwen hebben en presenteren. Leren leren, het ontdekken van de wereld, samenwerken en geloven in jezelf.