Continurooster

Continurooster

Schooltijden

Elke basisschool heeft voor zijn onderwijs een rooster. Wij hebben gekozen voor een continu rooster op onze school.
We werken met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van half negen tot half drie op school zijn. Tussen de middag eten ze samen in de groep, samen met hun leerkracht. Op de woensdagen zijn de kinderen eerder uit, zij kunnen dan thuis lunchen. 

Onze schooltijden zijn:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.30 uur
woensdag: 8.30 - 12.15 uur

's Morgens gaan de schooldeuren tien minuten voor half negen open. De lessen beginnen om 8.30uur, de kinderen zijn dan in de klas.

De leerkrachten van de groepen 1/2 staan elke maandag, woensdag en vrijdag op het plein om de kinderen te verwelkomen en nemen de kinderen mee naar binnen. Op dinsdag en donderdag mogen ouders mee naar binnen om tijdens de inloop 08.20-08.30uur met de kinderen een werkje te doen, voor te lezen enz.
De kinderen worden om 14.30/ en op woensdag om 12.15uur weer op het plein van de school uitgezwaaid.

Groep 3 wordt elke dag op het plein door de leerkracht ontvangen en de andere groepen komen zelfstandig naar binnen en gaan zelfstandig naar buiten. De leerkrachten staan of op het plein, of bij de deur om te kinderen te ontvangen.

 

Buitenschoolse opvang Het Groene Eiland

In onze school  is het mogelijk dat kinderen gebruik maken van de buitenschoolse opvang, verzorgd door de VSO/ BSO Het Groene Eiland, een vestiging van Quadrant Kindercentra. BSO Het Groene Eiland heeft een passend aanbod voor voorschoolse opvang en naschoolse opvang ontwikkeld. Uw kind kan er 's ochtends vanaf 07.00uur terecht en na school tot 18.30 uur. Er is een goed contact tussen de BSO en de groepsleerkracht, bij bijzonderheden zal er altijd een overdracht zijn. 
 

Peutergroep Het Groene Eiland

Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid om uw peuter naar de peutergroep te laten komen. Dit is een groep van Quadrant Kindercentra. Peutergroep het Groene Eiland is er voor de peuters van 2 tot 4 jaar. Samen met de kleutergroep van het Groene Eiland spelen zij geregeld samen buiten en nemen zij deel aan vieringen of andere leuke activiteiten. Zo is de overstap naar de basisschool minder groot voor uw peuter, zeker omdat zij de leerkrachten van groep 1/2 elke dag tegenkomen zijn de gezichten niet vreemd en zien wij een makkelijke wenperiode.