Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

Samen met de ouders groei je verder!

Opvoeden van kinderen is een gezamenlijke verantwoording van ouders en team. Betrokkenheid van ouders bij de school is belangrijk om de opvoeding op elkaar af te stemmen. Uitwisseling van informatie over uw kind zorgt voor een goede aansluiting van de thuissituatie bij het schoolprogramma.

Op onze school organiseren we veel activiteiten. Vaak met hulp van ouders. Samen met ouders en hun kinderen willen we een ontwikkeling uitstippelen voor een succesvolle toekomst. Samen met kinderen, ouders en de leerkrachten wordt er op Het Groene Eiland gewerkt aan een mooie leef- en werkgemeenschap. Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen niet zonder elkaar!
 

Hulp van de ouders

Vanuit de ouderraad worden de activiteiten geïnventariseerd, waarin ouders de mogelijkheid hebben om hun steentje bij te dragen aan de diverse activiteiten. Via SocialSchools kan het team ook om ouderhulp vragen bij verschillende activiteiten, zoals: excursies, handvaardigheid, helpen met lezen, voorbereidingen en helpen als bijvoorbeeld een expert met wereldoriëntatie.

Vanuit de MR wordt er met een groep ouders en leerkrachten meegedacht over het beleid van de school. Dat kunnen grote dingen en kleine dingen zijn: bijvoorbeeld de communicatie naar ouders, of de aanpassing van schooltijden en de visie op de stamgroepen. Het gaat altijd om onderwerpen die de school, de kinderen, de leerkrachten en de ouders aangaan. 
Als u iets wilt weten over de MR of over een actueel onderwerp, spreek dan gerust één van onze MR-leden aan. U kunt ook de vergaderingen bijwonen: in principe zijn deze altijd openbaar en vinden in de avonduren plaats in de school.