Communicatie & Social Media

Communicatie & Social Media

Klaar voor de toekomst!

Goed op de hoogte

We vinden het belangrijk dat er regelmatig contact is tussen de ouders en de school. Het is goed dat de ouders horen hoe hun kind functioneert op school. Andersom vinden wij het ook fijn om op de hoogte te worden gehouden van belangrijke gebeurtenissen thuis, die invloed hebben op het welzijn van uw kind. Immers: opvoeden doen we samen! Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van het kind.
 

Contact met de leerkracht

Informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar houden we in elke groep een informatieavond voor de ouders die gezamenlijk aanvangt in de aula. De ouders worden uitgenodigd in de groep van hun kind en krijgen van de groepsleerkracht informatie over wat er gedurende het schooljaar zoal aan bod komt tijdens de lessen. Ook kunt u op deze avond nader kennis maken met de leerkracht. 
 
November gesprekken 
In november worden alle ouders uitgenodigd voor een 'voortgangs-gesprek' met als doel elkaar beter te leren kennen en verwachtingen naar elkaar toe uit te spreken. Ook nieuwe ouders van kleuters die beginnen bij ons op school, worden na ongeveer zes weken uitgenodigd voor een welkomstgesprek.
 
Rapportgesprekken 
Alle kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport van de leerkracht, in maart en juni. Hierin worden de vorderingen van de kinderen in diverse vakgebieden aangegeven. Naar aanleiding van dit verslag worden de ouders uitgenodigd om hier tijdens de 10-minutengesprekken op een avond over te spreken met de leerkracht.
 
Individuele gesprekken
Mocht u gedurende het jaar vragen hebben aan de leerkracht van uw kind(eren) of zich zorgen maken over uw kind(eren), dan bent u uiteraard altijd van harte welkom. U kunt de leerkracht na schooltijd persoonlijk benaderen voor het maken van een afspraak of via de mail. 
 
Klassenouder
Aan het begin van elk schooljaar zal er in elke groep door de leerkracht een ouder gevraagd worden om groepsouder te worden. Deze ouder fungeert, in overleg met de leerkracht, als tussen persoon tussen de groepsleerkracht en de ouders voor het organiseren van bepaalde activiteiten en biedt eventueel hulp bij activiteiten in de groep.


Informatievoorzieningen

Social Schools
Wij maken gebruik van Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. In deze applicatie is ook een agenda te vinden, kunnen ouders uitgenodigd worden voor een gesprek en kunnen absenties doorgegeven worden. Elke week zetten de leerkrachten (eventueel samen met de kinderen) een stukje over de afgelopen week op onze basisschool op Social schools. Zo bent u op de hoogte van de activiteiten die er plaats hebben gevonden in de klas, krijgt u foto's te zien en kunnen er eventueel nieuwtjes/ aankondigingen gelezen worden. 
Social Schools is een intern platform welk alleen toegankelijk is voor ouders met een inlogcode, deze is verkrijgbaar bij de directie van de school. Mensen die geen kinderen op onze school hebben, krijgen en hebben geen toegang tot dit platform.

Jaarkalender
Op de website vindt u jaarlijks een uitgebreide jaarkalender en ons vakantierooster. Ieder kind krijgt dit ook uitgedeeld aan het begin van het schooljaar.

Website 
Via de website van de school (www.hetgroene-eiland.nl) geven wij een beeld van wie wij zijn en waar wij voor staan.
 
Instagram en Facebook 
OBS Het Groene Eiland is ook te vinden op Instagram en Facebook!
facebook: https://www.facebook.com/obshetgroeneeiland
Instagram: obshetgroeneeiland